داوران

داوران محترم جهت داوری مقالات لازم است مراحل انجام کار را به این ترتیب دنبال نمایند:

  1. ابتدا در سامانه ثبت نام کنید.
  2. با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شده و بر روی گزینه داور کلیک نمائید.
  3. گزینه قبول داوری مقاله را انتخاب و تائید نمائید.
  4. سپس بر روی کد مقاله کلیک کرده و در انتهای صفحه فایل مقاله را دانلود کنید.
  5. پس از مطالعه مقاله، بر روی فرم ارزیابی مقاله کلیک کرده و تمام گزینه های باز شده در فایل کشویی این قسمت را تکمیل نمائید.
  6. در انتها نظر نهایی خود را در مورد مقاله ذکر کرده و تائید نمائید.

نکته: دقت کنید در قسمت توضیحات نویسنده مشخصات خود را قید نفرمائید.

 

نام داور وابستگی سازمانی
اصغر امیری گروه شیمی، دانشگاه پیام نور،‌ص. پ. 19395-3697، تهران، ایران
محمدرضا پورهروی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور،‌ص. پ. 19395-3697، تهران، ایران
هوشنگ حمیدیان استاد
قاسم رضانژاد بردجی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور،‌ص. پ. 19395-3697، تهران، ایران
حمید سعیدیان علمی/ پیام نور
علی صابری گروه شیمی، دانشگاه پیام نور،‌ص. پ. 19395-3697، تهران، ایران
ابوالفضل علیایی
دکتر فضیلتی استاد/ پیام نور
مریم قزوینی عضو هییت علمی
حسن کرمی هیأت علمی/ دانشگاه پیام نور
سید احمد میرشکرایی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور،‌ص. پ. 19395-3697، تهران، ایران
شهلا مظفری گروه شیمی، دانشگاه پیام نور،‌ص. پ. 19395-3697، تهران، ایران
بخشعلی معصومی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 4697-19395، تهران، ایران
اعظم منفرد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور،‌ص. پ. 19395-3697، تهران، ایران