درباره نشریه

درباره نشریه

نشریه شیمی آلی دو فصلنامه‌ای  است که از روش داوری دوسو ناشناس استفاده می‌کند و مقالاتی با کیفیت بالا را در عرصه شیمی آلی با رویکرد سنتز ترکیبات آلی، شیمی آلی محاسباتی، شیمی ترکیبات طبیعی، شیمی پلیمرها و بیوپلیمرها، زیست تبدیل ترکیبات آلی و ترکیبات طبیعی، شیمی دارویی، کاتالیست ها و بیوکاتالیست ها، سنتز نانو مواد و کاربردهای آنها و همچنین سنسورها را منتشر می‌کند. این نشریه با دسترسی باز بوده و انواع مقالات پژوهشی را منتشر می‌کند.

 

هزینه‌های پردازش مقاله

 هزینه بررسی و پذیرش مقاله، در حال حاضر رایگان است. درصورت اعمال تغییرات این بخش به روزرسانی خواهد شد.

هزینه اشتراک

دوفصلنامه شیمی آلی به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاست‌های دسترسی باز

نشریه شیمی آلی تحت شرایط و معیارهای مجوز (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International License  منتشر می‌شود. دارندگان این مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می‌توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

 

سیاست‌های انتشار

نشریه شیمی آلی پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 

آدرس تماس:

وبسایت: https://ocj.journals.pnu.ac.ir

ایمیل نشریه (مدیرداخلی):  ocj.journals@pnu.ac.ir

ایمیل سردبیر:  ghrezanejad@yahoo.com