دومین فراخوان دوفصلنامه شیمی آلی

دوفصلنامه “شیمی آلی” به عنوان مجله علمی تخصصی در حوزه های مختلف شیمی آلی ، به صاحب امتیازی پیام نور در تاریخ 1393/01/25 موفق به اخذ مجوز نشر به شماره 24206 از کمیسیون هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است.

 از این رو دبیرخانه نشریه از تمامی اساتید، صاحب نظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات رشته های شیمی آلی از سراسر کشور دعوت می‌نماید  مقالات و دستاوردهای علمی خود را برای انتشار به این نشریه تا تاریخ 1402/04/01 ارسال نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی نشریه بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند.